צרו קשרז

חשוב לנו לקבל מכם תגובות, מסרים, אורות,

גלים ורזים, אז קדימה...

תרומה להמשך ההנצחה

תרומתכם תסייע להמשך קיומם 

של ימי רזי הארץ ופעילויות הנצחה נוספות.

המון תודה!

חבורז - העמותה להנצחת רז מינץ

עמותה רשומה מס': 580446334

תרמו אונליין דרך PayPal:

תרומות ניתן גם להעביר:
בנק דיסקונט

 סניף 075

מס' חשבון 85436765

הדואר של רז –

להעברת מסרים אישיים למשפחת מינץ

אתרז - אתר ההנצחה לסמ"ר רז מינץ ז"ל