top of page

צרו קשרז

חשוב לנו לקבל מכם תגובות, מסרים, אורות,

גלים ורזים, אז קדימה...

תרומה להמשך ההנצחה

תרומתכם תסייע להמשך קיומם 

של ימי רזי הארץ ופעילויות הנצחה נוספות.

המון תודה!

חבורז - העמותה להנצחת רז מינץ

עמותה רשומה מס': 580446334

ניתן לתרום באמצעות אפליקציית BIT

למספר - 0549-756-914

 

או דרך PayPal:

תרומות ניתן גם להעביר:
בנק דיסקונט

 סניף 075

מס' חשבון 85436765

הדואר של רז –

להעברת מסרים אישיים למשפחת מינץ

17880053_10155303979354388_3051267502593
bottom of page