ספר הזכרונות

הוריו של רז, משפחה וחברים, כותבים עליו ולזכרו

ספר הזכרונות

אתרז - אתר ההנצחה לסמ"ר רז מינץ ז"ל