top of page

"איפה ישנם עוד אנשים כמו האיש ההוא?" - חי פריזמונד

לא הכרתי את רז אישית, אבל שמעתי המון סיפורים עליו מהמפקדים שלי שהכירו אותו...

פשוט אדם משכמו ומעלה. אין הרבה אנשים כאלה שיודעים לתת ולתת בלי רצון לקבל. אחד שיכול להבין ללבך רק מהמבט בעיניים.

חבל שאלוהים בחר דווקא בו, אבל כולנו יודעים שאלוהים לוקח את המובחרים שבמובחרים.

רז איתנו, תמיד!חי פריזמונד, מרץ 2002, דוכיפת

Comments


bottom of page