דברים בעצרת "נוער לנוער"

עצרת "נוער לנוער"

מהו האדם?

סך כל מעשיו, מחשבותיו, רגשותיו –

כל מה שעיצבה סביבתו, נתנה החברה, וחינכו הוריו.

מי היה רז?

רז היה בראש ובראשונה – אדם!

אדם ביחסיו עם אנשים,

עוזר לכולם, נותן ונותן, ואיכפתי לסביבה.

ילד שנון, מלא חוש הומור,

שהצליח בחייו הקצרים להשאיר חותם על החברה.


ואיך גדל נער להיות כזה אדם?

במקרה של רז –

שילוב של אישיות מיוחדת במינה,

משפחה שמאמינה בחינוך לערכים,

וחיזוק ויישום אותם הערכים ב"נוער לנוער".


מי הוא רז עבורי?