top of page

הכבוד לשרת במחיצת אדם כזה - שי אדמוני

הכבוד לשרת במחיצת אדם כזה

לכל מי שהכיר את רז יודע על מה אני מדבר

אך אני חושב שהכרתי את האצילות של רז

בזמנים הכי קשים שהחברה לוחצת, בבית מתגעגעים והערבים עדיין יורים, תמיד הוא ידע לעודד, לשמח ולראות את חצי הכוס המלאה, ולשכנע אותך בצורה מיוחדת להיות אופטימי כמוהו.

אני עדיין מתגעגע לרז – לאיש ששינה את חיי

יהי זכרו ברוך!


שי אדמוני 4.3.03

Comments


bottom of page