top of page

להיות כמו רז! - אלון קעטבי

אני אלון קעטבי, חייל בגדוד דוכיפת שבו שירת רז הי"ד.

לצערי לא הכרתי את רז אישית, אבל לפי כל הדברים אשר נאמרו בערב גדוד האחרון ובערב זיכרו של רז, הבנתי שהגדוד לא איבד לא רק חייל אלא גם מפקד אשר נחוש בדעתו לאן הוא הולך ומה המטרה אשר הציבו לו.

אני בתור מפקד בגדוד, מנסה תמיד להיות כמו רז, כמו שהוא הלך ראשון, כך גם אני.

ולכם גיא, גל ואור – אחיו של רז, והוריו אורה ויואב, חיזקו ואימצו אשר אתם מנציחים את זכרו של רז.

בשמי ובשם "דוכיפת – משפחת לוחמת", רז תמיד יהיה איתי ואני בטוח שעם כל חיילי הגדוד.

יהי זכרו של רז ברוך!

Comments


bottom of page