לזכרו של רז האהוב! - ברק לפר

שיר זה מוקדש לזכרו של רז מינץ. חבר ומעל לכל בן משפחה שנפל בקרב על המולדת.


חייל הולך הולך בתלם ועוד גומה נחפרת, בוכה אני, וכל כולי רועד בחורש.
מילים לא יתארו את רגשי הסבל שבלב.
כי כשבן משפחה אותך עוזב - כואב לך בלב.
נפל בקרב על הגנת מולדת ע"י מתנקדים מנוולים אשר את ידם הכתימו בדם, דמו של בן משפחתי, ולי עדיין כואב הלב - כי רק אתמול הדבר קרה - ושוב בוכה אני ומת לי מבושה.
חסר אתה לי - כי כאח היית לי!!