ליד השביל הציבורי

ליד השביל הציבורי

אישה מוזרה יושבת על

קבר בנה

שקועה בכתיבה

חשופה

עירומה.


עֵין-כל מפשיטה

את כאבה.