top of page

לרז - רועי צרפתי

רז, קיבלנו את הבשורה על מותך בערב יום שישי. תפסת אותנו לא מוכנים ולא מאוחדים

כל אחד מאיתנו היה במקום אחר: חלקנו במסייעת, חלקנו ברובאית, חלקנו בקורסים שונים מרגמות צלפים וכו', אבל מאז מותך אנחנו מאוחדים זוכרים את הדברים שעברנו יחד, באים לאזכרות מידי שנה ותמיד מחבקים את המשפחה ולא שוכחים.

רז, אומרים שבמותם ציוו לנו את החיים, ואני בטוח שאתה מסתכל ממרומים ורואה איך אנחנו מקיימים את המשפט הזה

חלקנו התחתנו והבאנו ילדים לעולם חלקנו עדיין לומדים או אפילו ברחנו קצת לחו"ל

אבל תמיד נזכור את האזכרז ואת יום הזיכרון ונהיה שוב מאוחדים באותם רגעים קשים של זיכרון וגעגועים

ומחבקים את משפחתך ומבטיחים לא לשכוח לרגע את דמותך ואת מי שהיית .

רז, חבר יקר, אני מסיים את המכתב בצער ומרגיש די רע עם זה שאיני מגיע השנה לאזכרז אך יודע אני שאתה מביט עלינו משמיים ורואה את הביחד שלנו עם המשפחה ותמיד נזכור רז מינץ דוכיפת מרץ 0

לנצח מאוחדים.

משפחת מינץ היקרה מקווה שמכתב זה מוסיף לכם קצת חום ואהבה ממני למרות הכל ושוב צר לי על ההיעדרות השנה

אך תמיד זוכר אתכם ואת רז

רז, קיבלנו את הבשורה על מותך בערב יום שישי. תפסת אותנו לא מוכנים ולא מאוחדים

כל אחד מאיתנו היה במקום אחר: חלקנו במסייעת, חלקנו ברובאית, חלקנו בקורסים שונים מרגמות צלפים וכו', אבל מאז מותך אנחנו מאוחדים זוכרים את הדברים שעברנו יחד, באים לאזכרות מידי שנה ותמיד מחבקים את המשפחה ולא שוכחים.

רז, אומרים שבמותם ציוו לנו את החיים, ואני בטוח שאתה מסתכל ממרומים ורואה איך אנחנו מקיימים את המשפט הזה

חלקנו התחתנו והבאנו ילדים לעולם חלקנו עדיין לומדים או אפילו ברחנו קצת לחו"ל

אבל תמיד נזכור את האזכרז ואת יום הזיכרון ונהיה שוב מאוחדים באותם רגעים קשים של זיכרון וגעגועים

ומחבקים את משפחתך ומבטיחים לא לשכוח לרגע את דמותך ואת מי שהיית .

רז, חבר יקר, אני מסיים את המכתב בצער ומרגיש די רע עם זה שאיני מגיע השנה לאזכרז אך יודע אני שאתה מביט עלינו משמיים ורואה את הביחד שלנו עם המשפחה ותמיד נזכור רז מינץ דוכיפת מרץ 0

לנצח מאוחדים.

משפחת מינץ היקרה מקווה שמכתב זה מוסיף לכם קצת חום ואהבה ממני למרות הכל ושוב צר לי על ההיעדרות השנה

אך תמיד זוכר אתכם ואת רז

רועי צרפתי דוכיפת מרץ 00

Commentaires


bottom of page