מנהרת השכול

השכול הוא הליכה בחשיכה אין סופית.

לא רואים את הדרך,

מגששים,

מתבלבלים,

נופלים,

לפעמים פונים לדרך לא נכונה - - -

צריך הרבה אור

כדי למצוא

את דרך

החיים.