נתתי לילדי חיים

נתתי לילדי חיים

והם נלקחו ממנו

ועכשיו אני יוצרת אותו

כל פעם מחדש

במילה הכתובה,

בזכרונות

בחוויות המשותפות

ויותר מכל

בחסרונו!


נתתי לילדי חיים

ודאגתי לו בחייו –

אמא שמלווה את ילדה בצעדיו

חרדה, גאה, תומכת, אוהבת, מנחה,

ומצפה מלאת תקווה.....


נתתי לילדי חיים

והוא בחר את מסלול חייו

נתתי לילדי חיים

והם נלקחו ממנו

ואני נמצאת במסלול במקומו.