top of page

צלצול הטלפון - רועי צרפתי

אני זוכר את הרגע שבישרו לי על תאריך הגיוס

אני זוכר את העלייה לאוטובוס למתקן הטירונות

אני זוכר את הטקסים בצבא:השבעה,כומתה, סוף מסלול, סוף מכי"ם

אני זוכר את שיחת המג"ד ששלח כל אחד לפלוגה אחרת מי לרובאית

מי למסייעת ומי לפלוגת מסלול.

אך דבר אחד לא אשכח יותר מהכל צלצול הטלפון שבו בישרו לי

על נפילתך רז חבר יקר.

ואיך למחרת עמדנו כל מחזור מרץ 00 ומתחבקים מעל קברך הטרי

ובוכים ומחבקים את משפחתך.

רז יצא לי לפגוש הרבה אנשים בחיי אבל לא כמוך שמחת החיים

ואהבת המולדת והצבא ומוכנות להקריב אין הרבה כאלו.

שמחתי להכיר אדם נפלא שכמוך וכמו שאר מכתביי אומר ומבטיח לא נשכח

ותמיד מחבקים את משפחתך.


רועי צרפתי

דוכיפת מרץ 00


コメント


bottom of page