15 שנים עם רז - אבל אחרת

15 שנים לנפילתך!

איזו מטפורה תמחיש  15 שנים של געגועים?

איך מעצבים צורה, מימד, עוצמה, ל – 15 שנים בלי ילד?

מעמידה בדמיוני ילד בכיתה א',

מציבה לידו בוגר י"ב –

מה ההבדל ביניהם?

אבל זה רק 12 שנים של הבדל.....

אז אני מוסיפה שלוש שנות חיים ומעמידה בדמיוני

 ליד הילדון מ - א' חייל שהשתחרר.

ומיד מפלחת דקירה: אתה לא סיימת צבא.

לא השתחררת!

תישאר תמיד חייל.

ומה קורה לי, אם שכולה, במשך 15 שנה?

15 שנים שאני מגדלת בתוכי ילד מת,

אז מה גדל בי בשנים אלו?

גדל בי המקום להרגיש את הדברים היפים שבחיים.

על חשבון מה?

מה הצטמצם?