ר
רועי צרפתי
כותב/ת

אתרז - אתר ההנצחה לסמ"ר רז מינץ ז"ל