בחייו

אודיו

מכתב לגיוס מטלי לרז
התא הקולי של רז

וידאו

אתרז - אתר ההנצחה לסמ"ר רז מינץ ז"ל