התקליטורז - לשיר לך את הלב

לרזי נגינה נוספים מבית היוצר

של אחיו של רז, גיא צבי מינץ,

 מוזמנים לאתר המנגן

לשמיעת השירים ממעגל ההנצחה בנוער לנוער

איך תקליטורז נולד

אתרז - אתר ההנצחה לסמ"ר רז מינץ ז"ל