(הציפורז (דוכיפת

download_edited.jpg
הצטיינות.jpg
דוכיפת.png