(הציפורז (דוכיפת

download_edited.jpg
הצטיינות.jpg
Duhifat.png
דוכיפת.png