top of page

 רשומות המסע של אמא

טקסט אמא.jpg

קטעי קריאה מעובדים לטקסי יום הזיכרון

פסח סגר את הדלת.
יום הזיכרון כבר מִדַּפֵּק.
ואצלי המילים זרמו לארוך השנה.
לאלו המחפשים קטעי קריאה חדשים, רעננים
לטקסים, לאירועים פרטיים –
יש פה דברים שערכתי מתוך הספדים ודברי זיכרון ארוכים.
אתם יכולים להשתמש בקטעים,

במטפורות שיצרתי אודות השכול -
בתנאי שתציינו שזה נכתב על-ידי – אורה לפר מינץ

לזיכרו של בני סמ"ר רז מינץ

 

בברכה, באור ובזיכרון
אורה, אמא של רז

מפורסמים במקבץ קטעי קריאה לטקסי יום הזיכרון
בנוסף ניתן להוריד הפעלות ליום הזיכרון

דברים ביום אזכרז

דברים ביום אזכרז

רשמי מסע השכול שלי

רשמי מסע השכול שלי
דעה אישית

דעה אישית

bottom of page